Olimpiada wiedzy Archimedes Lingua-Plus

5 kwietnia 2019r.  uczniowie klas III-VI kolejny raz będą mogli wziąć udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiegoOlimpiada Wiedzy Archimedes. Plus – Lingua. Plus(kiedyś Test Oxford Plus).

Konkurs  stanowi jedną z form rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia językowe dzieci. Przyczynia się również do pogłębiania wiedzy z dziedziny języka angielskiego.

Test odbywa się pod patronatem największego w Polsce wydawcy kursów językowych oraz wielu serii popularno-naukowych Amermedia Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć uczestnictwa u nauczyciela języka angielskiego do 4 marca br.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Categories: Informacja, Zapowiedź

Komentarze są wyłączone.