Olimpiada wiedzy Archimedes Lingua-Plus – XXXII edycja

26 października 2018r. uczniowie klas III-VI kolejny raz będą mogli wziąć udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus – Lingua. Plus (kiedyś Test Oxford Plus).

Konkurs stanowi jedną z form rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia językowe dzieci. Przyczynia się również do pogłębiania wiedzy z dziedziny języka angielskiego.

Test odbywa się pod patronatem największego w Polsce wydawcy kursów językowych oraz wielu serii popularno-naukowych Amermedia Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć uczestnictwa u nauczyciela języka angielskiego do 5 październik br.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Komentarze są wyłączone.