SPELLING CHALLENGE

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

W roku szkolnym 2018/2019, uczniowie klas IV – VI wezmą udział w szkolnym konkursie ortograficznym z języka angielskiego Spelling Challenge.

Celem konkursu jest motywowanie uczniów do rozwijania i doskonalenia kompetencji językowych, w szczególności w zakresie znajomości ortografii języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.

W konkursie wezmą udział wszyscy uczniowie klas IV, V i VI.

Konkurs składa się z dwóch etapów i odbędzie się w dwóch kategoriach: klasa IV oraz klasy V i VI.

Etap I odbędzie się w grudniu. Uczniowie będą musieli zapisać 15 słów literowanych przez nauczyciela – każde słowo literowane będzie dwa razy.

Do drugiego etapu dostaną się trzy osoby (z każdej klasy), które uzyskają najlepsze wyniki.

Etap II odbędzie się w marcu. Uczniowie będą musieli zapisać 5 słów literowanych przez nauczyciela oraz przeliterować 5 wylosowanych przez siebie słów.

Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają cząstkowe oceny celujące, natomiast zwycięzcy (dwie osoby z każdej kategorii, które osiągną najlepszy wynik) – nagrody niespodzianki.

Do 14.09.2018r. uczniowie otrzymają listy obowiązującego słownictwa.

Zachęcam do zabawy!

Komentarze są wyłączone.